• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховна робота/Files/images/полоса.JPG

Виховна робота ЗОШ#11 у Фейсбуці

/Files/images/полоса.JPG

Виховна робота є однією з важливих ланок навчально-виховного процесу. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. І якщо навчання іде за програмами, затвердженими «Міністерством освіти і науки України», то у виховній роботі єдиного виховного плану немає. Виховна робота вимагає творчості вчителя, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до дітей.

Виховання – це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки і педагоги. Сьогодні на школу покладена велика відповідальність: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальних закладах, у нашій школі створена програма творчого розвитку і саморозвитку особистості на базі особистісного підходу , яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі.

Головне завдання – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Наш педагогічний колектив створив модель сучасного учня: особистості, здатної до самовизначення, самовираження та самовдосконалення; людини – патріота своєї держави, повноцінного учасника суспільно-політичного життя країни, здатної до співчуття, співпереживання. Людини творчої, ініціативної.

/Files/images/схема учень.JPG

Основними завданнями, які стоять перед педагогічним колективом школи є:
 • - формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя та чітко орієнтується у сучасних реаліях;
 • - виховання особистості демократичного світогляду й духовної культури, яка не порушує прав і свобод прав людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
 • - створення і розвиток цінностей громадянського суспільства;
 • - формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
 • - забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
 • - відхід у процесі виховання від орієнтації на «середнього» вихованця;
 • - формування високої мовної культури;
 • - виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці; формування покоління, яке здатне навчатися протягом всього життя;
 • - забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я; виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров‘я та здоров‘я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров‘я.
 • - формування екологічної культури учнів, гармонізація їх відносин з природою;
 • - створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;
 • - посилення уваги до питань морально - етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • - підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
 • - створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей - сиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 • - удосконалення системи учнівського самоврядування, колективного планування діяльності вчителів, учнів через Раду дитячої асоціації « Сапфір»;
 • - доцільне використання можливостей позашкільних виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи;
 • - удосконалення психолого - педагогічної просвіти батьків, забезпечення науково обґрунтованої допомоги сім'ям у розв'язанні виховних проблем.
Пріоритетним напрямком виховної роботи у школі є національно-патріотичне виховання.

Тому напередодні 73 річниці з Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників члени малої ініціативної групи "Джерела" провели мітинг та покладання квітів на Братську могилу, розташовану на території нашого мікрорайону. На мітингу виступили Президент дитячої асоціації «Сапфір» Горбачов Антон та Прем’єр-міністр Чупир Анастасія, вчитель предмету Захист Вітчизни Мовчан Володимир Петрович.

Пам’ять загиблих у Другій Світовій війні вшанували хвилиною мовчання.

/Files/images/P1010141.JPG

/Files/images/P1010142.JPGГоловна увага у нашій школі приділяється розвитку творчої особистості учня, вихованню свідомого ставлення до власного здоров‘я і здоров‘я людей як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров‘я учнів.

/Files/images/актова зала.jpg

/Files/images/MVI_9736_0003.jpg

Наш педагогічний колектив розробив програму « Талант + творчість», яка спрямована на створення оптимальних умов для розвитку та реалізації можливостей творчо обдарованих дітей. У рамках програми проводиться щорічний конкурс "Кращий клас року".
/Files/images/IMG_6349.JPG/Files/images/P9200402.JPG

Педагогічним колективом школи розроблено цільові програми виховної роботи: «Відвернути біду», «Обдарованість». Для виконання кожної програми складено план роботи, аналіз реалізації якого здійснюється на нарадах, педрадах, наказах по школі.

/Files/images/IMG_5489.jpg/Files/images/IMG_6259.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 3630